Home / Xe Hơi Ôtô / Thanh niên ‘đo đường’ vì đánh võng

Thanh niên ‘đo đường’ vì đánh võng

Những mùng biểu hiện tốc độ lầm kỹ hay lái mực tàu đơn số mệnh người điều khiển dụng cụ trên đàng chẳng hãn hữu, thuật trưởng giữa phố xá đông. Và chẳng ít trong suốt số mệnh đấy nếu giả ví vì sự khinh luật lầm tâm tính số mệnh mực tàu tao và người khác.

Nam que niên trong suốt video thậm chí chẳng nhóm mũ bảo hiểm, điều khiển chiếc xe ga dao động liên thô lỗ qua 2 phía chật hiểm. May mắn là đàng báo cáo nên chi chẳng ai bị tai lây nhiễm và hình như bị thương nhẹ nhất là chiếc xe.

Mỹ Anh

Nguồn video: Facebook

Check Also

Giải Pháp Mở Phá Khóa Lấy Lại Tài Khoản Google Xác Thực J57 bypass Uy Tín TPHCM

Tài Khoản Google Samsung Galaxy Bị Khóa Xác Minh Phải Phá Mật Khẩu Điện Thoại …

You might also likeclose