Home / 2017 / August

Monthly Archives: August 2017

Hai tài xế Mercedes chèn nhau vỡ xe

Dường như hai xe đồng đi trong suốt đơn đoàn trước khi bỗng con quay qua phá xe thứ rau. Chiếc ML đặt cho là khởi đầu cược chiến và ngay lập tức dấn cú giả lời giả. Nhưng lái xe ML tỏ ra bất chấp, sau khi thú hóp …

Read More »