Home / Công Nghệ / Đời sống công nghệ khác thường ở Triều Tiên

Đời sống công nghệ khác thường ở Triều Tiên


Hệ điều hành ta máy tâm tính Triều Tiên là bản sao mực tàu Apple MacOS

Dù máy tâm tính cá nhân chủ nghĩa bị hạn chế và chẳng đặt giàu người sử dụng, Triều Tiên hẵng tự tôi phát triển đơn hệ điều hành ta riêng đem thằng Red Star tự năm 2002. Sau những phiên bản đầu đặt tuỳ biến lại tự hệ điều hành ta Windows và tiếng nói sử dụng cạ tiếng Anh, phiên bản Red Star 3.0 hẵng sử dụng tiếng nói Triều Tiên. Dù cầm, chấm khiến nó hoi giàu đặt ý là đặt phát triển dựa trên Linux và có trao diện bầy tai y chang cùng hệ điều hành ta MacOS nổi danh mực tàu Apple. So cùng Windows hay Mac, Red Star bị hạn chế giàu tâm tính hay. Ứng dụng đốn là biên soạn thảo văn bản, xem lịch, biên soạn lạc và tiêu khiển căn bản. Hệ điều hành ta nào đang có tâm tính hay ngăn chặn, kiểm soát việc sử dụng USB đặt bàn bạc phim, tài liệu và tin mỏ ác phi pháp.

Comments

comments

Check Also

Độ iPhone 6S Plus Lên 2 Camera Kép Thay Vỏ Thành 8 Plus

” biến Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …