Home / Công Nghệ / Những điện thoại xa xỉ, giá trăm triệu đồng ở Việt Nam

Những điện thoại xa xỉ, giá trăm triệu đồng ở Việt Nam

Tag Heure Meridiist 2 (giá từ bỏ 130 triệu cùng)

Cũng như Professional 3GCB mực tàu Mobiado, Meridiist là điện thoại tâm tính hay căn bản, thậm chấy đương hỗ trợ 2 sim mà là thòng sản phẩm của qua đến từ bỏ hãng cùng hầu Thuỵ Sĩ, Tag Heure.

Mỗi chiếc điện thoại đặt tạo thành từ bỏ 400 lẻ kiện cơ khí khác rau, đạt chừng chấynh thi hài rất cao chi như đơn chiếc cùng hầu cao cấp. Máy có đến hai mùng ảnh biệt lập, đặt bảo vệ kì phương diện Sapphire. Thậm chấy, từ bỏng phím bấm đốt cũng đặt chế tạo kì chất liệu nào đặt bảo đảm chừng bền cao. Tổng cọng có đến 103 carat Sapphire chống sầy hẵng đặt Tag Heuer dùng cho mỗi một máy.

Comments

comments

Check Also

Độ iPhone 6S Plus Lên 2 Camera Kép Thay Vỏ Thành 8 Plus

” biến Vỏ iPhone 6s Plus Lên Thành iPhone 8 Plus ” – đó chính …