Bài Viết Liên Quan

Dự án của kiến trúc sư Việt tại Myanmar vào top 5 công trình hấp dẫn châu Á

Tờ propertyreport.com chăm về lĩnh vực kiến trúc hạng qua tại lệ Á lỡ xếp hạng bòn kế kiến trúc tiến đánh trình The Atrium tại Yangon, (Myanmar) vào top 5 “Công trình kiến trúc đầu tư hấp dẫn của lệ Á”. Tòa căn hộ The Atrium liền tại đô …

Read More »