Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Thông tin riêng tư: Cách chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn luôn tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các mục đích được quy định trong chính sách bảo mật này.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Cookies

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn và giúp chúng tôi nhận ra bạn khi quay lại trang web của chúng tôi.

Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu là gì?

Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu cho phép bạn yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có.

Khách hàng và nhà cung cấp

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi để thực hiện các giao dịch thương mại.

Khách truy cập trang web

Chúng tôi thu thập thông tin về khách truy cập trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng và hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi.

Ứng viên

Chúng tôi thu thập thông tin từ ứng viên để đánh giá và xử lý đơn xin việc làm.

Bảo mật thông tin trẻ em

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn không thu thập thông tin từ trẻ em dưới 18 tuổi một cách cố ý. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa

An toàn thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các hệ thống máy tính có quyền truy cập hạn chế và nằm trong các cơ sở được kiểm soát.

Khi chúng tôi truyền thông tin có tính bảo mật cao (chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc mật khẩu) qua internet, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để giúp cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn của bạn, giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và phân tích việc sử dụng trang web. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie trên thiết bị của mình thông qua cài đặt trình duyệt.

Yêu cầu đối tượng dữ liệu là gì?

Yêu cầu chủ thể dữ liệu là yêu cầu của một cá nhân thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của họ, chẳng hạn như quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ. Nếu bạn muốn đưa ra Yêu cầu về chủ đề dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp bên dưới.

Người dùng & Khách hàng, Khách truy cập trang web, Người đăng ký

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ người dùng và khách hàng, khách truy cập trang web và người nộp đơn xin việc. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó có thể khác nhau tùy theo loại cá nhân.

Còn quyền riêng tư của trẻ em thì sao?

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng mình đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin đó ngay khi có thể .

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sửa đổi Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng nó đã được cập nhật để bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ nó.