Terms of Use

Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản sử dụng cho trang web dhthaibinhduong.edu.vn:

Tổng quan về dhthaibinhduong.edu.vn

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn được thiết kế để cung cấp các thông tin hữu ích và giải trí cho người đọc. Tuy nhiên, việc sử dụng trang web này chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin trên trang web này.

Phụ thuộc vào thông tin trên trang web

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và tin cậy của thông tin được cung cấp trên trang web này. Người sử dụng cần tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Các hành vi cấm trên trang web

Người sử dụng không được sử dụng trang web dhthaibinhduong.edu.vn cho các mục đích phi pháp hoặc gây hại cho trang web hoặc người dùng khác. Các hành vi cấm bao gồm nhưng không giới hạn đến: tấn công mạng, phá hoại hoặc truy cập trái phép vào hệ thống trang web.

Nội dung bạn cung cấp trên trang web

Nếu bạn đóng góp bất kỳ nội dung nào trên trang web dhthaibinhduong.edu.vn, bạn phải đảm bảo rằng nội dung đó là hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên nào.

Xung đột

Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng hoặc liên quan đến trang web dhthaibinhduong.edu.vn sẽ được giải quyết bởi pháp luật Việt Nam.

Giảm bớt và Tách rời

Nếu bất kỳ phần của những điều khoản này được tìm thấy là không hợp lệp hoặc không thể thực thi được, thì phần đó sẽ được giảm bớt hoặc tách rời khỏi các điều khoản còn lại và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Thỏa thuận đầy đủ

Điều khoản sử dụng này cùng với chính sách bảo mật và các điều khoản khác trên trang web dhthaibinhduong.edu.vn tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa người sử dụng và trang web.

Hạn chế trách nhiệm

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web này.

Bảo vệ

Người sử dụng đồng ý bảo vệ, giải phóng và không gây tổn thất cho trang web dhthaibinhduong.edu.vn và các bên liên quan, đối tác, nhân viên, giám đốc, đại diện và người đại diện khác khỏi mọi yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm, chi phí và chi phí pháp lý phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng.

Bảo vệ DMCA

Trang web dhthaibinhduong.edu.vn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng nội dung trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu loại bỏ nội dung vi phạm.