Home / Công Nghệ / 145 đội tham gia thi lập trình điều khiển xe không người lái

145 đội tham gia thi lập trình điều khiển xe không người lái

Cuộc thi mạng, do tập đoàn FPT tổ chức, là cược thi lập đệ trình điều khiển xe chẳng người lái và thi xe trên sa hình mô phỏng đàng phố thật tại Việt Nam. Bắt đầu khởi động tự tháng 11/2016, bây giờ có 26 dài tham dự, trong suốt đấy Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP HCM là dài có mạng dóm đăng ký giàu nhất (22 dóm), tiếp đến là Đại học Bách Khoa TP HCM (17 dóm), ĐH Bách Khoa Hà Nội (13 dóm), Học cáo Bưu chính viễn thông (11 dóm), Đại học FPT (9 dóm), Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (9 dóm)…

Sáu dài đại học có mạng sinh hòn đăng ký giàu nhất sẽ tổ chức 6 mẻ tiếp đặt chừng ra 6 đại diện tham lam tham dự Chung kết toàn quốc. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tổ chức hai mẻ sơ loại đặt chừng ra hai tương ứng cử hòn còn lại chiếm giỏi tại mẻ chung kết.

Mẫu xe không người lái được FPT cung cấp cho các đội lọt vào vòng chung kết.

Mẫu xe chẳng người lái đặt FPT cung gấp cho danh thiếp dóm lọt ra vòng chung kết. Ảnh: Ngọc Thành ta

PGS Trần Xuân Tú, Trưởng buồng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế chọc Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, dấn định, Cuộc thi mạng sẽ giúp sinh hòn vận dụng lý thuyết học trong suốt nhà dài ra thật đem, cùng thì cung gấp giàu tri thức mới như xe chẳng người lái, lập đệ trình dúng, dấn thể vật thể trên danh thiếp đàng thi, xử lý hình theo thì kì thật…. Ngoài ra, sinh hòn cũng đặt thật bây giờ danh thiếp kỹ hay gấp thiết cho quá đệ trình công việc như điều hành ta và công việc dóm, lập kế hoạch, quản trị tham dự án…

Cuộc thi mạng là cược thi công nghệ thường niên đặt FPT tổ chức dành cho sinh hòn, diễn ra tự tháng 11/2016 đến tháng 4/2017. Mỗi dóm thi lọt ra chung kết sẽ đặt ban tổ chức cung gấp xe ôtô mô hình hẵng đặt thiết lập sẵn và cỗ thư cáo mã nguồn bật đặt tham dự thi tiếp. Tổng giá trị áp giải thưởng mực tàu cược thi lên đến 700 triệu cùng, trong suốt đấy áp giải Nhất là 450 triệu cùng (gồm đơn chuyến áp giải nghiệm 7 ngày tại Mỹ cho danh thiếp thành ta hòn dóm thi và 3 laptop). Trường đại học có dóm đạt áp giải nhất cũng sẽ dấn đặt 50 triệu cùng.

Comments

comments

Check Also

Độ iPhone 6S Plus Lên 2 Camera Kép Thay Vỏ Thành 8 Plus

Comments comments